bvo Naar de homepage
Tarieven

Al geruime tijd zoek ik naar mogelijkheden om de behandelingen in mijn praktijk toegankelijker te maken voor een bredere groep (potenti�le) cli�nten. Het afgelopen jaar ben ik hiertoe 'tarieven op maat' gaan hanteren. Dit werkte drempelverlagend, met een toename van het aantal nieuwe cli�nten tot gevolg. De resultaten van de behandelingen worden overwegend als zeer positief ervaren, hetgeen de cli�nten, maar zeker ook mij, veel

voldoening geeft. Toch hoor ik van mijn nieuwe cli�nten dat hun besluit om mijn hulp in te schakelen een moeilijke stap was, zowel emotioneel als ook financieel. Met dit voortschrijdend inzicht ga ik nu nog een stap verder. Om de drempel nog verder te verlagen bied ik u aan om u zelf te laten bepalen wat u wilt betalen in ruil voor de door mij geleverde dienst. Voor iedere behandeling geldt echter een minimum bedrag van 30,-, ongeacht de

tijd die ik er aan besteed. Hiermee is het maximale bereikt met mijn slogan:
"Geld mag hulpverlening / zorg / therapie niet in de weg staan."


Kwaliteit en plezier in mijn werk blijven onverminderd van hetzelfde hoge niveau. Het eerste (kennismakings) gesprek blijft uiteraard GRATIS.