bvo Naar de homepage
Veelgestelde vragen over Holistische Regressie / Reïncarnatie therapie

Wat is regressie/re�ncarnatietherapie

Regressie betekent eigenlijk alleen maar terug in de tijd. En ieder probleem is ergens terug in de tijd begonnen. Dit begin kan liggen in het huidige leven, of zelfs nog eerder, in een vorig leven. We spreken dan van re�ncarnatietherapie.


Wat is het doel van de therapie?

Het doel van de therapie is om een probleem wat zich in het huidige leven voordoet op te lossen, of in ieder geval zo aan te pakken dat, waar je nu last van hebt te verminderen. Dit doen we door terug te gaan in de tijd en het ontstaan van het probleem op te sporen. Wanneer de oorsprong is opgelost volgt de rest vanzelf. De kwaliteit van leven zal verbeteren.


Hoe werkt de therapie

Allereerst begin ik altijd met een kennismakingsgesprek. Doel is om te kijken of er een vertrouwensbasis tussen client en therapeut aanwezig is. Is dit het geval dan volgt de eerste sessie, wat een uitgebreide intake inhoudt. Afhankelijk van de complexiteit van het probleem volgen er een (x) aantal sessies van 11/2 a 2 uur. Het mooie van holistische regressie/re�ncarnatietherapie is dat we alle gebieden van het menselijk functioneren bestrijken. Te weten: Mentaal, Emotioneel en Lichamelijk (Somatisch) Dit noemen we de MES. Met het onderdeel van de MES wat het meest prominent aanwezig is, gaan we de sessie in. Dit kan de M, E of S zijn. Alle onderdelen van de MES komen in de sessie aan bod. Er wordt dus op alle fronten gewerkt. Vandaar dat de klachten die je met deze therapie kunt behandelen zo divers zijn. Het zou nu te ver gaan om in detail uit te leggen hoe de therapie werkt, maar dat het werkt, staat als een paal boven water.


Voor wie is de therapie geschikt?

Met regressie/re�ncarnatietherapie kan je een breed scala aan problemen aanpakken. Problemen kan je ervaren op mentaal, emotioneel of fysiek gebied, een combinatie daarvan, of op het gebied van zingeving. Denk hierbij aan.


- problemen die psychische klachten kunnen veroorzaken,

zoals relatieproblemen, seksueel problemen, vruchtbaarheidsproblemen, problemen op het werk, rouwverwerking of verwerking van traumatische gebeurtenissen zoals een auto-ongeluk, mishandeling of incest.


- psychosomatische klachten,

zoals stress in combinatie met maagpijnen, depressies, of overspannen zijn in combinatie met vermoeidheid.


- allerlei lichamelijke klachten,

zoals spijsverterings-en stofwisselingsproblemen, problemen met de motoriek, migraine en andere hoofdpijn, menstruatie- en baarmoederproblemen, astma en allergie�n.


- bij chronische en levensbedreigende ziekten,

zoals auto-immuunziekten, reuma, ms, hartklachten of kanker kan re�ncarnatietherapie een verlichtende werking hebben, inzicht geven en zo de kwaliteit van leven verbeteren.


- aan het proces van innerlijke groei, bewustwording en zingeving

kan re�ncarnatietherapie veel bijdragen.


Wat is trance?

Trance is een veranderde toestand van bewustzijn, welke we in het dagelijks leven veelvuldig tegenkomen. Het lezen van een boek of kijken naar een film waar je helemaal in op gaat, het gevolg is trance. Of in de trein of auto zitten en tot de ontdekking komen: �zijn we hier al�. Je was in trance. D.m.v concentratie op de MES (zie boven) en de instructie van de therapeut te volgen, kunnen we in trance geraken. Het bewustzijn wat we in re�ncarnatie- therapie toepassen is het zgn elliptisch bewustzijn, waarin we golven tussen het dag bewustzijn en trance.


Kom je altijd weer uit trance?

Ja, je komt altijd weer uit trance, omdat we in deze therapie met het lichtste niveau van trance werken.


Vergeet ik alles als ik uit trance kom?

Nee, alles wat je hebt meegemaakt weet je nog.


Heb ik in trance nog controle over mezelf?

Ja, altijd. Bovendien weet je nog precies wat je hebt gedaan en gezegd.


Ik weet niet of ik in trance te brengen ben.

Vrijwel iedereen is in trance te brengen.


Hoe veel sessies heb ik nodig?

Dit is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Je hebt en houdt zelf de regie. Frequentie en hoe veel keer bepaal je zelf. Uiteraard in overleg met de therapeut(e).


Kan mijn probleem door de therapie verergeren?

Nee het probleem kan niet verergeren door de therapie.


Is regressie/re�ncarnatietherapie gevaarlijk?

De therapie is volstrekt ongevaarlijk.


Kan iedereen deze therapie volgen?

In principe kan iedereen deze therapie volgen. Minder geschikt is het voor mensen die psychisch labiel zijn en voor drank- en drugsverslaafden. Let wel, communicatie is essentieel. Dus kunnen horen en spreken is van belang.


Ga ik tegen mijn wil in �geheimen� vertellen?

Je doet niets tegen je wil in. Dus wat je niet kwijt wilt, vertel je ook niet. Het onderbewuste zorgt er voor dat je niets doet wat je op dat moment niet aan kunt


Wat is het verschil tussen regressie/re�ncarnatie-, hypno- en psychotherapie?

Bij regressie/re�ncarnatietherapie komt de cli�nt in trance door concentratie Bovendien golft de cli�nt tussen dagbewustzijn en trance Bij hypnotherapie wordt de cli�nt in trance gebracht. Dit heet de inductie. Er zijn verschillende graden van hypnose, waar bij de cli�nt zich vaak niet alles kan herinneren. Psychotherapie behandelt psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. Er wordt geen gebruik gemaakt van hypnose en trance.


Wat is een toneelhypnotiseur?

Toneelhypnose geeft een vertekend beeld van de toepassing van hypnose. De hypnotiseur laat de kandidaten de gekste dingen doen , waardoor ze op het toneelvoor gek staan. Een bekende toneelhypnotiseur is Rostelli. Iemand die serieus met zijn vak omgaat doet mijns inziens zo iets niet.


Ik geloof niet in vorige levens. Heeft deze therapie dan zin?

Er is aangetoond dat geloven in re�ncarnatie geen voorwaarde is om de therapie te volgen. Enige affiniteit met de re�ncarnatiegedachte (het zou kunnen) is aan te bevelen.


Ben ik overgeleverd aan de wil van de therapeut?

Aangezien je golft tussen dagbewustzijn en trance houdt je contact met jezelf en de buitenwereld. Zodoende kan de therapeut nooit zijn of haar wil aan je opleggen.


Hoe weet ik of het geen fantasie is wat tijdens de sessie naar boven komt?

We gaan ervan uit dat het onderbewuste de cli�nt beelden, gewaarwordingen en gevoelens geeft die de cli�nt op dat moment kan bevatten. Of het feitelijk altijd te controleren is, is een lastig verhaal. Bovendien worden de ervaringen ook nog gefilterd door het bewustzijn. Ik zelf heb de ervaring dat zolang de cli�nt alles als waar beleeft, het niet belangrijk is of het feitelijk helemaal klopt.


Ik ben zo bang om te gaan huilen, zal ik wel weer op kunnen houden?

Voor huilen hoeft je je niet te schamen. Het is een natuurlijk fenomeen. En ter geruststelling, je zult vanzelf weer ophouden.


Kan ik ook komen, als ik wil weten wie ik in een vorig leven ben geweest?

U bent van harte welkom.


Heb ik een verwijzing nodig?

Nee. Je kunt rechtstreeks naar de therapeut(e)


Werk je ook s�avonds en de weekenden?

Nee, in principe niet. Maar uitzonderingen bevestigen de regel.


Werk je met kinderen?

Ik werk met kinderen vanaf 12 jaar. Voor de jongere kinderen heb ik een prima adres om door te verwijzen.